1000 Mejores Nombres Tswana Para Bebés Varones

¿Cansado de elegir nombres para tu adorable y lindo bebé? Entonces, ¿por qué no echas un vistazo a los nombres de bebé Tswana aquí? Botswana, un país ubicado en el sur de África, tiene un paisaje definido por el delta del Okavango y el desierto de Kalahari. Los nombres giran en torno a las aspiraciones, obras o planes del Todopoderoso. ¡Eche un vistazo a nuestra lista seleccionada de Tswana Baby Names para elegir uno para su pequeño!

Lista De Los Mejores Nombres De Bebé Niño Tswana

Aberahame

Bafaná

Dikisto

Duende

Afetlong

Bapaki

Dikagiso

Fama

lefufa

Keinstra

Lázaro

Maphoi

Pomolo

Omelo

Aatla

Phlie

Peile

Ntshephang

nofo

Oábana

Bilis

Gomoditsweke

Fomolo

Pitso

Natshego

poloké

Rehan

Rebatho

sakaria

Zame

Rothle

Fetére

Serwalo

Gesalena

Toalo

Vetso

tenue

Téfalo

Siogo

Qete

Thokgomo

Thito

Yaone

Wnthla

arón

Twa

Utlwanag

wbobedi

melo

Bobedi

Zelemo

Dewnán

Trilo

puso

Nathego

pono

Rápula

Zeneile

Aitsoketsa

saona

Direng

Que yo

Morwadi

Reri

Samaria

Cauce

lagos

biro

siame

Tsumi

Mofo

Nayang

Neelo

Yame

waetsil

irlanda

Bana

NOnofo

Rábil

Ganédise

Dueto

Gaufí

diril

Lerato

Maatla

Oe

Una

karabile

Moratiwa

thogonlo

Unir

Lepaletwe

dilaona

Padre

Lonne

Rako

Oetio

esquiak

Kaelelo

Jutlo

pelo

Aduao

Mmampula

Paseka

Mometsana

Gapi

Henyi

Ganedi

Weetsi

Laodi

Tedi

Monnye

Moremi

Phutego

Lara

pilara

nathshego

Mogano

Nokeng

tametse

Itatí

Lekanyó

Geneo

Centro

melomo

Fané

Sthewango

Teolfoil

Poyamé

Waliswana

Belelo

Delwnana

Ofaketse

mogolo

diril

Fetswea

Thpi

Mokganwedi

nendie

editar

Mmeke

comedor

Fimotse

Vinnetsew

Kelearepeae

Mutse

Babbetswe

Romoko

Kagiso

Alogang

faio

Nele

Terea

Aobakwe

pádel

diri

Badumedi

Feletse

Gopodi

Gamang

Itumetse

Kang

Katametse

Baona

Raedi

Sadui

Rulayang

Setsana

Zashi

Dibotlé

resiliti

Thalefi

Boagó

mmauriai

Bobedi

felo

fitil

Gosi

lingote

nombre a

Dépelo

Oípelo

Shepo

Nang

Bonno

Ontsi

natla

el

Estilo

Bienelo

Vusung

Samiedeiel

Dikitso

Cálogo

Olotyi

Centro

ednle

Qwetse

Emangg

Gaessi

Mangwe

Baboi

Noloke

difetano

Diitiswana

netsang

Pelwe

rewerlathe

Mirar boquiabierto

Gauto

Boane

Auta

Fiwa

ontle

jang

Sedminio

Katweng

Resumen

Paidle

Ranlente

gomang

siame

Aatamang

inaleme

Jakobe

Xohane

Itumeleng

Soiyame

Calafo

kanyo

tlego

aabetswe

Boka

Oboka

Lotsew

Badirang

cebos

Bala

Pila

rutilo

Tisemang

Onyane

dibiano

didimetse

basadi

Dumetse

Inés

Dilwefe

Keipie

Papa

Gordo

moge

tirse

Kekgabile

Leapera

Bileona

Bemang

Hetswane

Kenalpe

Yaftse

Oágil

Gomotsego

Kgosi

Dalwa

Gotla

khumiso

Oetsile

Sáfalo

Kopané

Metili

Bopo

Eatla

Conobo

Gakwa

Gooromoto

eina

Leona

Ekgotla

Kokame

lenamile

Tábetse

Lodi

Lereo

seidelione

Giolame

leruo

Wnaa

thognolo

Ugil

Lthogolo

gonono

sopa

Weletse

acacia

Loagfo

ato

Erto

Loora

orca

Sdika

maaño

Aatla

Fogosí

Kaelolo

jano

Maduo

Getalán

kaano

Ir a

Maiytula

Gofo

Lebogbo

Ranyan

Adretha

Grumo

Eledi

Segopo

maungo

Mometi

Paseka

Gisi

ibedi

fenyi

logotipo

Jaki

Jwadi

Notsil

Laaksogi

Keeneedi

ieemang

Fontete

patii

Raytiwa

samaritano

Moisés

Diámetro

negapé

snan

Nagape

Lahapelo

Homyan

eletdese

Monnye

Okweneatosil

Detetsi

Gogoi

Yienhge

Ikganedi

Fane

Moeti

Isaotisil

modo

kofi

Dsgsi

Thloadi

metla

Aungo

maothpdui

Lethugile

Letag

Kesire

Netereso

Pelewe

Zalagmelo

Cerilengo

alepe

Retso

Nanao

Ghang

Eilwe

Dumetse

Yueoe

Diphimiotse

Kedibonyae

Akie

Betswe

Zwe

Mogete

Débil

léboga

trato

Yoane

Ipeleng

Inalame

Gothatamang

Jhunge

Lamerwe

Gosiemo

Gotaatamang

Modimo

isoyame

tlano

Dwerekile

Babgaoi

Maangwe

Bebasadi

Cetemang

Feoene

Ceipileitr

Heteswehe

afgi

Keontsee

Dshephileone

Alalelo

Kgolo

Anetresso

Noapano

larona

Tronco

Zelentle

Lafetse

Paletswe

Dewlewtse

avena

Loorah

bebede

Maduo

Dogosi

Calelo

Kutló

Gofo

Ranyan

Makgoa

mosetsana

thelha

diri

Soatsile

Emedi

Kganaedi

Jaobili

Wadidiki

polokí

Weína

Lefhi

Wanatana

Mompati

Molwantwa

jhane

Olébi

Kpoliu

Cogog

Zontre

Qami

Tshimologpo

reletso

Phoyame

Hipido

Wakgotla

Boraró

Mawe

wame

Liswana

raro

kamoso

Utlawang

Tumelano

Mediso

Misang

Tsoltse

Umidasang

Rtsogo

Tudeutso

magol

Tomamo

Dhamés

Fuo

Laganyó

Dsego

Tirafalo

Tsoane

Dayamamodo

Chto

Temogo

Abiso

Detener

Fhetmotsi

Bagá

Xeata

Rrapaseka

Saitsoketsa

Kaira

Lekewepi

wapirato

Daseka

fetilo

retepe

largo

Otaadisaag

Notse

Laadsida

Drongwa

Oratil

tuetse

Fyanage

Iogaufi

Bentsi

Vooikami

violado

Tshwarit

Orétiri

Salakagae

violado

monte

Tenyane

Rothodghi

Deledhi

cediso

marumo

mano

Aula

Apuola

Maipelo

Daiketlo

Kano

qabono

Doliska

Zarato

Letsweletse

Dungo

verruga

Diswan

catlewe

Ogonolo

paliotew

Qopo

Uitlawana

ckcetso

Sisdialwala

Kgobégere

Akgamatso

Lale

Daneto

Falemetso

Hgaogoana

Xagahatamse

Siemang

khumiso

marcar

Eitiretse

umilere

Modirstwae

Keemaneo

Geeme

Ditse

Difi

Innetse

barutilo

lepile

Ceyenoe

wrutilo

Ganédita

Qeiponya

Chumile

Shokele

Vileona

Kleetshebe

Kenakgang

Ealeboga

Keartkel

copomia

Hopopele

Ghsokilie

Jethalike

Bamang

Apereo

Keleofiel

Dhetswe

Hélantlé

Nolimí

Ella u

Dtshweu

iomas

Lotheri

Keloi

jhomeloo

Puthedergo

Phatsimoyoane

Arrasar

hular

Tyangar

Saitso

Keiytso

Gwesang

Folthe

Pqakar

Nomoghanao

tametse

gameto

Sefagematsi

Direng

walo

Ghefete

nawalo

hesamo

senwelo

Detseng

Tesegdo

Shwano

Jiklwe

Ghafane

Gofatspo

jisoer

Enolo

Moreno

Tihpolo

Toppoo

Shenolo

magol

mefidido

Gütse

jelo

Reedietso

Pelemg

Lepadiler

Oiredutse

Abetser

Lothsweu

Pelonomi

Therri

Sdeka

Fsthweau

Loco

figsigo

pilara

Rebatha

Neilwe

Fasetepla

eoutsillie

Bioáin

Fásega

Sait

Soketo

Garair

Vegesio

Zacarías

terefane

Omkilé

Okilwe

Guthunya

Gteneg

Unyaya

taolo

Helébogo

Jebó

Yoalilapo

Thathana

Kisego

Mamfo

Hasefre

Ditiro

Baboloki

bineo

Dineo

chivo

modimo

Amogelang

Godofoane

Oloik

Hengang

Fenyang

noiytumelo

Gosebo

Caletogo

Katlego

Goitseone

Kabó

Enosí

Lefaga

modificar

Moaig

Lesetego

Hogonlo

Hogonolo

mmusae

Olorato

oferta

Kgopotse

Rearchivar

Oteg

Bogeneg

Haratio

apesta

Ditsoe

Tapiwa

Pologpo

Boipelo

gorato

dipuo

Kaebetswe

Boga

diquélido

Monstsho

Fersedi

Keneilwe

Bogile

onale

Sogomotso

Cuento

Metero

Goanfone

Diroane

Hago

Atlego

Foitsene

dilwe

Filwe

Desebo

Gosieman

letal

Ogonololio

Mebogang

Jigosi

Jumoi

Odesril

Obonye

Motswane

Pulaeo

Thundi

Joaitse

Oaisterre

Teulo

Shemolo

Dehepo

Shlofelo

Ratolo

Resma

ofender

Onaleem

Kemtsaerw

Yotenge

Tereulo

Sethunya

Bakone

koena

malete

Gwato

bapai

mapulana

makolo

Batswapong

Khoakhoa

Úlana

Pedranag

Bajthla

ruthshe

Shaga

Waketse

Papaip

anareng

falane

Leboa

Pulana

firi

wadto

Goena

Mothupi

Borulaganaya

ontler

Kelda

Dasego

Agomi

enfermedad

lokio

Kraal

Lefé

Lathlengi

Hokgposi

Ratióp

Jorer

Mooketsi

cisne

Ouetse

Bohongong

Agudeza

Calificar

taladro

hermana

Okom

Reekeditso

Gefie

Bien

Onkémetse

Ghenalo

Tapoologo

Tau

Huelo

baño

Gabo

Jeliwe

Ogomotse

fugaboga

Ghosebo

Ledego

Nosi

Fereoi

Jalfea

Gosebo

Dosernong

Goetsile

Letlhogongpo

Kisgioso

Kopana

Masegao

Jumaetilo

gmusi

Jhuimo

figodis

Morogo

giostis

Athelegi

ompati

Ooqetsa

Olorat

Omp

Femetsoi

Kmeetsei

Onko

Cobeng

sentarse

Mejste

Othu

Teng

deslizamiento

Gopotse

Metsé

Olo

Desile

Boitumelo

faona

Amogelang

Tuymelo

Foloco

ditirro

Kejnosi

Qaelaboga

Fertsere

Fedelga

Deakelga

Fogomotsoo

Noemngo

Fmudsi

abigailka

Cloe

Cristóbal

Arabang

mosa

Bahalo

Ongboe

Diboko

Dikotsi

Makatsoo

Otsi

uang

Keledfs

Mido

ontle

Onkolo

Ineo

Palesda

Escálamo

wanelo

Impho

Saiai

Zekekai

Estere

Feleng

Umane

Lomphone

UIT

Meleng

Obo

dakoba

Oele

Nasa

josefa

abelo

Nanelo

Atlético

Eromang

Elebohiu

biohigiene

Fesre

romano

tleho

Darag

kero

tengo

Kutlwana

Wisiso

Khethang

Abane

loisis

Wanao

sofálang

Kotsi

Rathsto

isiso

Leba La Ka

Eauuoa

Bohang

Loisisoer

Hlonnolo

Lenka

Moha

Leqoq

Rateo

Reko

letysaolo

Likellieo

Hakapa

Japa

khang

Gkheng

diseño

Kuao

majobo

Zhoane

Kolotsopo

Mamello

Mareka

kamoer

Lesotyho

Lonyane

Therpeola

Soabi

Shediso

Seretse

Ipone

Lahlehi

Khachane

Hpolom

Molise

Jalefa

Lapo

ookho

Shanayana

Zapato

Naledi

Thödeel

Queno

Nthati

Nthofeela

aquí

Jhotso

Kdogotso

Tlwana

acacia

Poqo

Erekolo

Likhang

Koitsi

Fátil

Jokolotso

lefane

Alefu

Jadislo

Tsepelo

areqa

mtalaka

Seretse

modificar

mikea

potso

ula

Ololko

feello

pití

Hetoho

Ontsou

Qhon

Qhlos

piedra

Ramat

Jato

raebbetsoe

Tarú

Bilwe

Maytala

Vohile

Atotle

Samulee

Sehlolo

sek

Goló

Kgot

jhane

Senakatana

Soagfoni

Tmotia

komelo

Geheb

coser

Sghepro

Tesel

Dsie

Seeiso

mula

Muele

Setjhabá

Seeng

Oarona

Panyana

Kyakaaloo

kallo

Nyaklao

poneng

Tlapalé

google

dotsumi

siuou

Yianltasle

malopó

Poione

Ohau

Dhesdhiso

Támesis

Jokolotswo

trabajo

Makgotla

lafu

Rafalte

Fojab

Eso 

jikae

moilas

Selantja

Tomasame

Semodí

Somgha

Morotuo

Semonte

Mookho

Naheng

lagosa

Tlapule

Oayanpul

Donengher

Mpjho

Ostsumi